Bjørn Harald Hansen

Bjørn Harald har over 20 års erfaring fra konsulentvirksomhet, finansbransjen og operative lederroller. Han er en «allrounder» som har arbeidet med et bredt spekter av problemstillinger relatert til strategi, forretningsutvikling, analyse og organisasjonsutvikling for både store konsern, vekstbedrifter og oppstartsvirksomheter. Han har også omfattende rådgivningserfaring fra offentlig sektor.


Før Bjørn Harald ble med og etablerte Ontogeny var han seniorpartner i Varde Hartmark. Han har tidligere bl.a. vært partner innen corporate finance/M&A i Oslo Finans, ledet forretningsutvikling i Tomra Sorting og arbeidet som seniorkonsulent i PA Consulting Group.

 

Bjørn Harald er sterk metodisk, er utpreget analytisk anlagt og har sin styrke i å strukturere og trekke ut essensen fra komplekse problemstillinger.

Bjørn Harald har erfaring fra en rekke bransjer, bl.a. cleantech, telekom og energi, og har gjennomgående arbeidet med teknologiintensive virksomheter.

Bjørn Harald er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har «CEMS Master in International Business» (MIB) fra Universitetet i Køln. Han er også autorisert finansanalytiker (AFA) fra Norges Handelshøyskole.

«Etter å ha arbeidet i eller for en rekke vekstbedrifter fra tidligfase til modne ventureselskaper har jeg en god forståelse for hva som skal til for å lykkes i de ulike vekstfasene. Som partner i Ontogeny vil jeg benytte denne ballasten til å bistå lovende vekstselskaper med å skape betydelig økt vekst og verdiskaping.»

Ontogeny Group AS

Klingenberggata7 B, 0161 Oslo

linkedIn_logo.png