IMG_2423.jpg
Andreas Thalund-Fossen

Andreas har lang erfaring fra operative lederroller og rådgivning, Han har en systematisk, helhetlig og analytisk i tilnærming, og er opptatt av å realisere målbare gevinster.

 

Andreas har i mange år arbeidet i og med store internasjonale selskaper, og har et globalt perspektiv. Han har omfattende erfaring knyttet til endring og omstilling, forbedringsarbeid, snuoperasjoner, IT og supply chain.  Dette være seg som rådgiver til styrer, som innleid daglig leder, innkjøpsdirektør i store omstillingsprosesser eller som rådgiver og prosesspådriver for ledere som gjennomfører omfattende endringsprosesser.

 

Andreas har betydelig erfaring med å lede store og komplekse prosjekter med fokus på operasjonell forbedring gjennom å analysere dagens situasjon for så å designe nye løsninger og sikre implementering av disse - sammen med organisasjonen – slik at organisatorisk læring og utvikling kan finne sted.

 

Han har bred bransjeerfaring og har bl.a. arbeidet innen handel, olje og gass, programvare, telekom og finans.

 

«Jeg brenner for å få til omstilling og operasjonelle forbedringer i virksomheter som er i krevende situasjoner. Som partner i Ontogeny ser jeg frem til å hjelpe slike selskaper.»

Ontogeny Group AS

Klingenberggata7 B, 0161 Oslo

linkedIn_logo.png