Porteføljeselskaper hvor vi arbeider som aktive eiere, med engasjement fra tidlig fase til bærekraftige selskaper

Ontogeny Group AS

Nedre Slottsgate 21

0157 Oslo