PROSJEKTER

Vi er involvert i en rekke ulike prosjekter, både som konsulenter og som aktive eiere

arrow&v

Større bilkonsern

Corporate finance, Strategi

Ontogeny bisto CFO og CEO i et stort bilkonsern med å evaluere ulike oppkjøpsmuligheter som resulterte i oppkjøp og etablering av et nytt viktig strategisk satsingsområde. Bistand inkluderte forhandlingsstrategi, evaluering av verdsettingsprinsipper, kvalitetssikring av oppkjøpsbetingelser, aksjonæravtaler samt av annen viktig dokumentasjon.

Større telekommunikasjonsselskap

Analyse og innsikt

Klienten planla omfattende investeringer i sin kundeserviceavdeling og ønsket derfor å øke sin innsikt i relevante trender. Gjennom prosjektet gjorde vi en grundig analyse av konkurrentenes løsninger, forskningsrapporter, samt intervjuet eksperter på området. Analysene tok først og fremst for seg kundeservice innen telekombransjen i sammenlignbare markeder. Arbeidet ledet til en sluttleveranse i form av en rapport. Flere av løsningene som ble foreslått har senere blitt implementert.

Markedsledende aktør innen varehandel

Organisasjon og ledelse, Strategi

Ledende aktør innen varehandel ønsket å endre sin sortimentsstruktur til et mer markedsrettet sortiment, og iverksatte et større prosjekt for å adressere dette. Aktørens interesseorganisasjon ønsket å bidra med konstruktive innspill og løsningsforslag til prosjektet, og engasjerte Ontogeny til å ivareta denne prosessen.

Markedsledende selskap innen sikkerhetsløsninger

Strategi

Kontanthåndteringsvolumene i de nordiske land blir påvirket av digitalisering. Spesielt i Sverige ser man en betydelig nedgang i kontantvolumene ettersom kontanter ikke lenger er et obligatorisk betalingsmiddel. Klienten, et ledende selskap innen sikkerhetsløsninger, besitter betydelig kompetanse og har effektive løsninger for å tjene penger i et synkende marked. Det var derfor av interesse å vurdere hvordan selskapet kunne ta denne kompetansen og teknologien til mindre modne markeder. Strategiprosessen skulle håndtere både prioriteringer i det nordiske markedet og hvordan klienten kan ta en posisjon i nye markeder.

Større aktør innen varehandel

Strategi

Klienten ønsket å vurdere oppkjøpsmuligheter i et fragmentert marked, og Ontogeny ble i den anledning engasjert. Prosessen omfattet vurdering av over 60 selskaper, og tett dialog med et titalls selskaper. Analysen omfattet vurdering av strategisk match med kjøper, verdivurdering av oppkjøpskandidatene, vurdering av risiko i forbindelse med oppkjøpsprosessen, forhandlinger samt gjennomføring av due diligence prosess.

Ontogeny Group AS

Klingenberggata7 B, 0161 Oslo

linkedIn_logo.png