Ontogeni (biologi) – En organismes utviklingsprosess fra unnfangelse til moden form

Om Ontogeny

Ontogeny Group jobber med selskaper som er i oppstarts-, vekst- eller modenhetsfasen som trenger fornying og omstilling for å utvikle seg videre.  Fellesnevneren er utvikling.

 

Vi tilfører kraft og presisjon i utvikling og realisering av en virksomhets forretningsmodell.  Ontogeny Group bidrar med strategisk og analytisk kompetanse som setter retning og gir grunnlag for en ambisiøs, men realistisk gjennomføringsplan. Tung lederkompetanse sikrer gjennomføringskraft og fremdrift.

Vår kjernekompetanse favner strategi, forretningsutvikling, corporate finance, resultatforbedringer og snuoperasjoner.

Ontogeny Group består av erfarne personer med toppleder- og seniorrådgiverkompetanse, med dokumenterte resultater fra både tidigfaseselskaper, vekstselskaper og store, modne selskaper.

Ontogeny Group AS

Klingenberggata7 B, 0161 Oslo

linkedIn_logo.png