Per H. Dybwad

Etter en spennende corporate-karriere i selskaper som Elkem, Hydro og Nycomed, der fokus var på ansvar for lansering av nye produkter og åpning av nye markeder, har Per i tiltagende grad vært involvert i små og mellomstore oppstartbedrifter – hovedsakelig som toppsjef og/eller operativt styremedlem eller -leder. Som leder av et nystartet investeringsfond tilknyttet Lausannes tekniske høyskole (EPFL) var Per med på å innhente fondets kapital samt investere i en håndfull høyteknologibedrifter i Sveits. I senere tid har Per gjennom sitt eget firma vært engasjert i flere vekstbedrifter som «management for hire» og rådgiver i Sveits og Skandinavia, samt sittet i en rekke styrer.

 

Per er utdannet Bachelor of Business fra USA og har en MBA fra IMD. Per har hatt base i Sveits siden 1997.

 

«Erfaringene som toppleder for både børsnoterte og privateide selskaper har vært mange og nyttige. Reisen fra oppstart til kapitalisering og utvikling, og til notering eller salg er like spennende og variert hver gang. Både opp- og nedturer har gitt verdifulle erfaringer som jeg tar med meg inn i rollen som assosiert partner i Ontogeny

Ontogeny Group AS

Klingenberggata7 B, 0161 Oslo

linkedIn_logo.png