Rolf Kragerud

Rolf har 28 års erfaring fra konsulent- og finansbransjen og fra operative lederroller i næringslivet. Han har gjennom hele karrieren arbeidet med selskaper som har vært i en betydelig omstillingssituasjon som følge av strategiske, teknologiske, markedsmessige og/eller eiermessige endringer. Han har bl.a. vært med på å bygge opp Accentures strategiavdeling i Oslo og arbeidet i McKinsey & Co.

 

Rolf kommer fra stillingen som Director og leder av BearingPoints «Digital & Strategy»-avdeling i Oslo hvor han har ledet prosjekter innen strategi, forretningsutvikling og digital innovasjon for selskaper i endring. Tidligere Rolf var også ni år i Arcus-Gruppen, herunder seks år i konsernledelsen, hvor han bl.a. hadde ansvaret for mange av omstillings- og restruktureringsprosessene konsernet måtte gjennom.  

 

Rolf har en bred bransjeerfaring, men har arbeidet mest med selskaper innen konsumentvarer, detaljhandel, finans og IKT. Han har gjennom karrieren bygget opp betydelig innsikt i grensesnittet mellom teknologi og forretning.

 

Rolf er utdannet siviløkonom med en dobbel Bachelor i Business Economics og Information Science fra University of San Diego og har en MBA fra Insead.Jeg har hatt gleden av å sitte både som investor, som operativ leder og som rådgiver mot modne så vel som tidligfaseselskaper, og følt direkte på kroppen hvilke utfordringer disse selskapene har hatt for å komme seg gjennom betydelige omstillinger.  Det er denne erfaringen jeg ønsker å ta med meg inn i rollen som partner i Ontogeny

Ontogeny Group AS

Klingenberggata7 B, 0161 Oslo

linkedIn_logo.png