SAMARBEIDSPARTNERE

Vi samarbeider med flere miljøer med spisskompetanse innen ulike fagområder
for å styrke vår leveranseevne

Red Ocean leverer rådgivning innen strategiutvikling, forretningsutvikling, prosjektledelse, programledelse, operativ analyse og prosessforbedring.

Vi tilbyr enkeltstående rådgivere og for større prosjekter bemanner vi prosjektteam med håndplukket kompetanse fra våre samarbeidspartnere.

Vår tilnærming kjennetegnes av dype kvantitative analyser sterkt forankret i virksomhetens operative funksjoner, for å sikre realisering av målbare effekter og praktisk gjennomføringsevne i virksomheten.

Impaktors ambisjon er å istandsette organisasjoner, ledere og ansatte til å utvikle sunne, velfungerende og lærende organisasjoner. Det krever lite forvirring om retning og prioriteringer, få maktkamper om intern posisjonering, godt samspill og samarbeid internt og eksternt, høyt engasjement og arbeidsglede, samt evne til nyskaping og læring. Impaktor har erfarne fag- og prosesskonsulenter som brenner for at din virksomhet skal lykkes i hente ut eget potensial, realisere egne muligheter og håndtere egne utfordringer.

Lean Logistikk bidrar til å få på plass kultur for kontinuerlig forbedring gjennom å arbeide med mennesker, prosesser og systemer. Gjennom systematisk forbedringsarbeid lykkes virksomhetene med implementering av endringer og realisering av gevinster.

Bryn Aarflot AS bistår oppfinnere, bedrifter og næringsdrivende innenfor alle områder av immaterialretten (IP). Vi skiller oss både fra advokatfirmaer og tradisjonelle patentkontorer ved at vi tilbyr hele spekteret av tjenester innenfor IP. Vi tilbyr teknisk og juridisk bistand på alle nivåer i saker som angår patent, varemerke, design, opphavsrett, domenenavn og markedsførings-rett/illojal konkurranse. Rådgiverteamet vårt består av erfarne patentfullmektiger som til sammen dekker alle tekniske disipliner, samt advokater med immaterialrett som spesialfelt.  Vi bistår våre kunder på alle nivåer fra idé og identifisering av muligheter for kommersialisering, frem mot optimal beskyttelse og håndheving av immaterielle rettigheter.

Aktiv Karriere tilbyr organisasjonsutvikling med fokus på implementering av strategi, ledelse-og teamutvikling, samt endring og omstilling av virksomheter. I tillegg besitter de lang erfaring innen karriereutvikling, der deres styrke ligger i å matche arbeidstakers bidrag mot arbeidsgivers behov. De er gode til å snu mennesker, og opptatt av å utvikle læringsallianser og kompetanseoverføringer.

Øystein Karevold er en erfaren ledelsesrådgiver og prosjektleder med spesialisering innen digital og omnikanal-strategi og gjennomføring av utviklings- og omstillingsprosjekter innen B2B- og B2C-handel. Han har også bred erfaring innen anskaffelser og leverandørstyring i komplekse teknologiprosjekter, og outsourcing av forretningsprosesser. Øystein har bakgrunn som konsulent og prosjektleder i PwC og i Accenture Strategy, og er utdannet sivilingeniør i Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU.

Ontogeny er aktivt medlem i næringsklyngen NCE Smart Energy Markets, som er ledet av Smart Innovation Norway. Næringsklyngen har i dag over 70 medlemmer (bedrifter, akademia og offentlige aktører) og er den raskest voksende og mest internasjonalt orienterte energi- og IKT-næringsklyngen i Norge. Klyngepartnerne sitter med unik kompetanse og kunnskap innen smart energi og digitale teknologier, og målet er å være verdensledende på disse områdene.

Ontogeny Group AS

Klingenberggata7 B, 0161 Oslo

linkedIn_logo.png