Simen Hassel Eie

Simen er en jusstudent gone finance. Han har en bachelor i rettsvitenskap fra Universitet i Stavanger, hvor han oppnådde sterke resultater samtidig som han gjennomførte deler av økonomi- og adminstrasjonsstudiet. Simen har i tillegg gjennomført finansstudier ved ESADE Business School og første nivå av det omfattende og anerkjente CFA-programmet («Charted Financial Analyst»)

 

Simen har allsidig prosjekterfaring fra både kvantitativt og kvalitativt analysearbeid i både privat og offentlig sektor. Han har bl.a. arbeidet med corporate finance (virksomhetsoverdragelser og kapitalinnhenting), selskapsstrategi, markedsanalyser, samt større spørreskjemabaserte brukerundersøkelser. Simen har i tillegg beskjeftiget seg med utforming av avtaler og andre juridiske problemstillinger.
 

Tidligere har Simen arbeidet med finansiering fra virkemiddelappartet for FoU-prosjekter og teknologiorienterte vekstselskaper som Senior Advisor i Kolent. Han har i tillegg jobbet som trainee i advokatfirmaet CLP og tjenestegjort som lagfører i Sjøforsvaret. 

 

Under studietiden engasjerte Simen seg aktivt i utenomfaglige aktiviteter. Han arbeidet som frivillig rettshjelper for klienter ved Gatejuristen i Stavanger. Han var også med å etablere ordningen med studentassistenter på rettsvitenskapsstudiet.
 

«Det er svært givende og utviklende å hjelpe våre klienter gjennom å løse krevende og komplekse problemstillinger i samarbeid med et meget dyktig, dedikert og erfarent team.» 

Ontogeny Group AS

Klingenberggata7 B, 0161 Oslo

linkedIn_logo.png