TEAM

Bli bedre kjent med våre "ontogenister"

Geir Olav Opheim

Partner

Geir Olav har vært konsernsjef, adm direktør, divisjonsdirektør og innkjøpsdirektør i store og mellomstore bedrifter, bl.a. Nortura, Coop, Røra Fabrikker og AKA (Norgesgruppen).Han har flere års fartstid som rådgiver, bl.a. fra tiden som Managing Partner i Varde Hartmark og som seniorrådgiver i BearingPoint. Han er nå partner i Ontogeny Group AS.

 • Black LinkedIn Icon
Robert Frostad

Partner

Robert har 25 års erfaring fra konsulentvirksomhet og operative lederroller i kommersiell virksomhet. Før han ble en del av Ontogeny jobbet han som rådgiver i McKinsey & Co. og Index Advisors. Som rådgiver har han jobbet med selskaper innenfor bl.a. bank og forsikring, olje- og gassvirksomhet, energi, telekom, næringsmiddel og varehandel. Han er spesialist på restruktureringer og kommersialisering av nye produksjonsteknologier.

 • Black LinkedIn Icon
Espen Johansen

Partner

Espen har 18 års erfaring fra energi- og finanssektoren, fra operasjonelle og rådgivende roller i Oslo, Houston, London og Dubai. Hans innehar betydelig kompetanse innen egenkapitals- og gjeldsfinansiering, teknologi- og forretningutvikling, kommersialisering, markedsføring og etableringen av strategiske partnerskap.

 • Black LinkedIn Icon
Rolf Kragerud

Managing Partner

Rolf har 28 års erfaring fra konsulent- og finansbransjen og fra operative lederroller i næringslivet. Han har gjennom hele karrieren arbeidet med selskaper som har vært i en betydelig omstillingssituasjon som følge av strategiske, teknologiske, markedsmessige og/eller eiermessige endringer. Han har bl.a. vært med på å bygge opp Accentures strategiavdeling i Oslo og arbeidet i McKinsey & Co.

 • Black LinkedIn Icon
Bjørn Harald Hansen

Partner

Bjørn Harald har over 20 års erfaring fra konsulentvirksomhet, finansbransjen og operative lederroller. Han er en «allrounder» som har arbeidet med et bredt spekter av problemstillinger relatert til strategi, forretningsutvikling, analyse og organisasjonsutvikling for både store konsern, vekstbedrifter og oppstartsvirksomheter. Han har også omfattende rådgivningserfaring fra offentlig sektor.  

 • Black LinkedIn Icon
Andreas Thalund-Fossen

Partner

Andreas har i mange år arbeidet i og med store, internasjonale selskaper og har et globalt perspektiv. Han har omfattende erfaring knyttet til endring og omstiling, forbedringsarbeid, snuoperasjoner, IT og supply chain.  Dette være seg som rådgiver til styrer, som innleid daglig leder eller innkjøpsdirektør i store omstillingsprosesser eller som rådgiver og prosesspådriver for ledere som gjennomfører omfattende endringsprosesser.

 • Black LinkedIn Icon
Jan W. Bratterud

Partner

Jan har mer enn 15 års erfaring som produkt-, markedsførings- og alliansedirektør innen IT-markedet. Han har bred erfaring fra globale IT-selskap og mindre start-ups, med lang internasjonal fartstid. Jan er utdannet ved NMH i Oslo.

 • Black LinkedIn Icon
Roar Aasvang

Partner

Roar har mer enn 30 års erfaring fra IT-markedet i Skandinavia, blant annet som gründer og leder for flere tjeneste- og programvareselskaper. Han har i tillegg erfaring som daglig leder, styreleder og rådgiver i og for ulike selskaper. Roar er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim og siviløkonom fra BI i Oslo.

Henrik Sundt

Associated Partner

Henrik har lang M&A-erfaring som kjøper, selger og rådgiver. Han var medgründer av hedgefondet WarrenWicklund Multistrategy ASA og gründer av Eiger Corporate AS, et uavhengig rådgivingsselskap innen M&A. Henrik er utdannet siviløkonom fra fra BI og Universität Mannheim.

 • Black LinkedIn Icon
Simen Hassel Eie

Analyst

Simen har en bachelor i rettsvitenskap fra Universitet i Stavanger, hvor han oppnådde sterke resultater samtidig som han gjennomførete deler av økonomi- og adminstrasjonsstudiet.
Simen har i tillegg gjennomført finansstudier ved ESADE Business School.

 • Black LinkedIn Icon
Bendik Persch Andersen

Analyst

Bendik er utdannet sivilingeniør i Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU, og har fra tidligere solid erfaring innen produksjonsledelse, salg og distribusjon. Bendik har i tillegg bakgrunn som profesjonelt satsende langrennsløper på høyt nasjonalt nivå.

 • Black LinkedIn Icon
Truls Berg

Analyst

Truls har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole, hvor han oppnådde sterke resultater, og en mastergrad i finans fra den verdensledende skolen HEC Paris. Truls har i tillegg lang erfaring fra forsvaret der han jobbet i flere ulike lederposisjoner.

 • Black LinkedIn Icon
Per H. Dybwad

Associated Partner

Sveits-baserte Per har over 30 års erfaring fra forretningsutvikling, toppledelse og styrearbeid internasjonalt, spesielt fra oppstarts- og vekstbedrifter.

 

Per har jobbet operasjonelt innen en rekke bransjer inklusiv energi, medtech, miljøteknologi, sportsartikler og finansiering.

 • Black LinkedIn Icon
Asle Solheim

Associated Partner

Asle har over 30 års erfaring fra operative leder- og topplederstillinger i olje og gass-bransjen. Han har ledet selskaper gjennom store omstillinger, krevende prosjekter og finansielle restruktureringer. Han har også vært med på flere perioder med kraftig vekst, innfasing av ny teknologi og større finansieringer. Asle har også erfaring fra management consulting og vært sentral i oppbyggingen av tre oppstartselskaper.

 • Black LinkedIn Icon
Petter Mather Simonsen

Associated Partner

Petter har i mer enn 30 år bidratt i utvikling og bygging av forretning i en rekke forskjellige bransjer, enten i en operativ rolle eller som rådgiver. Han trives best i det udefinerte grenselandet hvor teknologi, finans og marked møtes. Petter har betydelig erfaring med strategi- og forretningsutvikling, M&A og endringsprosesser fra en rekke større internasjonale konsern som ABB, Elkem og Telenor og fra innovative oppstartsvirksomheter.

 • Black LinkedIn Icon
Martin Kolbrek

Analyst

Martin har 5 års erfaring som gründer og rådgiver i SMB-markedet, innenfor kapitalanskaffelse og verdiutvikling i virksomheter. Martin arbeider i stor grad som prosjektleder for startup innen sosiale media. Økonom, USN.

 • Black LinkedIn Icon
Nicolay Ingebretsen

Analyst

Nicolay har 5 års erfaring som gründer og rådgiver i SMB- markedet, med fokus på innovative løsninger for finansiering og verdiutvikling, forretningsmodeller og strategi. Nicolay er utdannet økonom fra USN.

 • Black LinkedIn Icon

Ontogeny Group AS

Klingenberggata7 B, 0161 Oslo

linkedIn_logo.png