TEAM

Bli bedre kjent med våre "ontogenister"

Geir Olav Opheim

Partner

Geir Olav har vært konsernsjef, adm direktør, divisjonsdirektør og innkjøpsdirektør i store og mellomstore bedrifter, bl.a. Nortura, Coop, Røra Fabrikker og AKA (Norgesgruppen).Han har flere års fartstid som rådgiver, bl.a. fra tiden som Managing Partner i Varde Hartmark og som seniorrådgiver i BearingPoint. Han er nå partner i Ontogeny Group AS.

 • Black LinkedIn Icon
Robert Frostad

Partner

Robert har 25 års erfaring fra konsulentvirksomhet og operative lederroller i kommersiell virksomhet. Før han ble en del av Ontogeny jobbet han som rådgiver i McKinsey & Co. og Index Advisors. Som rådgiver har han jobbet med selskaper innenfor bl.a. bank og forsikring, olje- og gassvirksomhet, energi, telekom, næringsmiddel og varehandel. Han er spesialist på restruktureringer og kommersialisering av nye produksjonsteknologier.

 • Black LinkedIn Icon
Asle Solheim

Associate Partner

Asle har over 30 års erfaring fra operative leder- og topplederstillinger i olje og gass-bransjen. Han har ledet selskaper gjennom store omstillinger, krevende prosjekter og finansielle restruktureringer. Han har også vært med på flere perioder med kraftig vekst, innfasing av ny teknologi og større finansieringer. Asle har også erfaring fra management consulting og vært sentral i oppbyggingen av tre oppstartselskaper.

 • Black LinkedIn Icon
Rolf Kragerud

Managing Partner

Rolf har 28 års erfaring fra konsulent- og finansbransjen og fra operative lederroller i næringslivet. Han har gjennom hele karrieren arbeidet med selskaper som har vært i en betydelig omstillingssituasjon som følge av strategiske, teknologiske, markedsmessige og/eller eiermessige endringer. Han har bl.a. vært med på å bygge opp Accentures strategiavdeling i Oslo og arbeidet i McKinsey & Co.

 • Black LinkedIn Icon
Bjørn Harald Hansen

Partner

Bjørn Harald har over 20 års erfaring fra konsulentvirksomhet, finansbransjen og operative lederroller. Han er en «allrounder» som har arbeidet med et bredt spekter av problemstillinger relatert til strategi, forretningsutvikling, analyse og organisasjonsutvikling for både store konsern, vekstbedrifter og oppstartsvirksomheter. Han har også omfattende rådgivningserfaring fra offentlig sektor.  

 • Black LinkedIn Icon
Andreas Thalund-Fossen

Partner

Andreas har i mange år arbeidet i og med store, internasjonale selskaper og har et globalt perspektiv. Han har omfattende erfaring knyttet til endring og omstiling, forbedringsarbeid, snuoperasjoner, IT og supply chain.  Dette være seg som rådgiver til styrer, som innleid daglig leder eller innkjøpsdirektør i store omstillingsprosesser eller som rådgiver og prosesspådriver for ledere som gjennomfører omfattende endringsprosesser.

 • Black LinkedIn Icon
Per H. Dybwad

Associate Partner

Sveits-baserte Per har over 30 års erfaring fra forretningsutvikling, toppledelse og styrearbeid internasjonalt, spesielt fra oppstarts- og vekstbedrifter.

 

Per har jobbet operasjonelt innen en rekke bransjer inklusiv energi, medtech, miljøteknologi, sportsartikler og finansiering.

 • Black LinkedIn Icon
Espen Johansen

Associate Partner

Espen har 18 års erfaring fra energi- og finanssektoren, fra operasjonelle og rådgivende roller i Oslo, Houston, London og Dubai. Hans innehar betydelig kompetanse innen egenkapitals- og gjeldsfinansiering, teknologi- og forretningutvikling, kommersialisering, markedsføring og etableringen av strategiske partnerskap.

 • Black LinkedIn Icon
Petter Mather Simonsen

Associate Partner

Petter har i mer enn 30 år bidratt i utvikling og bygging av forretning i en rekke forskjellige bransjer, enten i en operativ rolle eller som rådgiver. Han trives best i det udefinerte grenselandet hvor teknologi, finans og marked møtes. Petter har betydelig erfaring med strategi- og forretningsutvikling, M&A og endringsprosesser fra en rekke større internasjonale konsern som ABB, Elkem og Telenor og fra innovative oppstartsvirksomheter.

 • Black LinkedIn Icon
Simen Hassel Eie

Analyst

Simen har en bachelor i rettsvitenskap fra Universitet i Stavanger, hvor han oppnådde sterke resultater samtidig som han gjennomførete deler av økonomi- og adminstrasjonsstudiet.
Simen har i tillegg gjennomført finansstudier ved ESADE Business School.

 • Black LinkedIn Icon
Bendik Persch Andersen

Analyst

Bendik er utdannet sivilingeniør i Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU, og har fra tidligere solid erfaring innen produksjonsledelse, salg og distribusjon. Bendik har i tillegg bakgrunn som profesjonelt satsende langrennsløper på høyt nasjonalt nivå.

 • Black LinkedIn Icon
Håvard Opheim

Analyst

Håvard tar for tiden en mastergrad i finans ved London School of Economics. Han har tidligere fullført en bachelorgrad i økonomi og ledelse ved Handelshøyskolen BI hvor han også tilbragte ett semester ved Universität St. Gallen i Sveits.

 • Black LinkedIn Icon
Joachim Aalberg Huse

Student Analyst

Joachim er i gang med det siste året av Siviløkonomstudiet ved Handelshøyskolen BI, der han fordyper seg innen Finans. Han har utmerket seg med svært gode akademiske resultater, og har som følge av dette blitt tildelt BI Presidential Scholarship. Ved siden av studiene har han vært aktiv som konsulent og prosjektkoordinator i et studentdrevet konsulentselskap. Han har også hatt en deltidsstilling i en nordisk investeringsbank.

 • Black LinkedIn Icon
Adam Sunde

Student Analyst

Adam er en siste års siviløkonomstudent ved Handelshøyskolen BI, der han har startet på en master i finans. Gjennom BIs «Double Degree»-program fullfører han også en master i strategi og digital transformasjon ved EDHEC Business School i Lille, Frankrike. Ved siden av studiene har Adam hatt flere sentrale roller i studentforeningen, hvor han bl.a. har ledet Næringslivsutvalget.

 • Black LinkedIn Icon

Ontogeny Group AS

Nedre Slottsgate 21, 0157 Oslo

linkedIn_logo.png